Kampanje

U Austriji se masovno krše prava građana

U Austriji se masovno krše prava građana na aktivnosti u nevladinim organizacijama, i potrebna im je podrška!

Austrijski pokret za zaštitu životinja se odavno smatra jednim od najuspešnijih na svetu. Između 1998. i 2008. pokret je uspeo da značajno reformiše austrijsku legislativu o dobrobiti životinja, postigavši zabranu uzgajanja životinja radi krzna, zabranu korišćenja divljih životinja u cirkusima, zabranu eksperimenata na čovekolikim majmunima, zabranu skučenih uzgajivačkih kaveza na farmama kokošaka i zečeva, kao i nastanak instituta advokata za životinje.

 Martin Balluch S Knjigom S
Jedan od optuženih: Martin Balluch, dvostruki doktor i bivši asistent na Kembridž univerzitetu.


Međutim, 21. maja 2008. godine, specijalne jedinice austrijske policije su uhapsile 10 vodećih aktivista uspešnog pokreta za zaštitu životinja i počela je tortura nad oko 300 najaktivnijih članova više nevladinih organizacija. Aktivisti, među kojima i bivši asistent na Kembridžu, su stavljeni u pritvor. Ministar unutrašnjih poslova se hvalio da su uhvatili kriminalnu bandu odgovornu za brojne slučajeve podmetanja požara, napada gasom i pretnji bombama, što su optužbe protiv ljudi koji nemaju veze sa takvim delima jer se oni bave potpuno nenasilnim metodama rada.

Uhapšeni ljudi su uporno ukazivali da u optužnim dokumentima nema apsolutno nikakvog dokaza o nekom kriminalnom aktu, nego samo opise njihovog vođenja kampanja za promenu zakona i poslovne politike. Jedan od uhapšenih aktivista započeo je štrajk glađu i bio je 39 dana bez hrane. Žestoke kritike stigle su od mnogih poznatih ličnosti i organizacija, uključujući i „Amnesty International” i Zelenu partiju.

Četvoro aktivista je objavilo svoje optužnice na internetu, a u optužnicama nema ničega što bi moglo da se vidi kao dokaz kriminalnog ponašanja. Ustvari, pretpostavljeno učešće aktivista u kriminalnoj organizaciji izvedeno je iz opsežne liste njihovih izraženih mišljenja i aktivnosti, kao što je organizovanje protesta i javnih konferencija.

Očekuje se da ovo suđenje potraje šest meseci. Aktivisti su suočeni sa zatvorom do 5 godina i moraće da plate svako po 35,000 € za branioce, što im neće biti nadoknađeno čak i ako se suđenje završi oslobađajućom presudom.

Ovo je atak na slobodu udruživanja i javno izražavanje stavova pojedinaca i grupa i ne sme se tolerisati! Zbog toga se sada organizuju akcije i protesti širom Evrope, radi vršenja pritiska na austrijsku vladu da poštuje ljudska prava. Austriji ne sme biti dozvoljeno da teroriše svoje građane finansijskim uništenjem i zatvaranjem zbog njihovih aktivnosti u nevladinim organizacijama.

*******************************************************************************************

Da biste se više informisali o svemu ovome, posetite sajt “Shame on Austria” (“Sramota Austrije”, http://www.sramotaaustrije.in.rs/index.php)  i pišite protestna pisma (uputstva možete naći ovde: http://www.sramotaaustrije.in.rs/protest.php).


********************************************************************************************


Ovo je progon članova mnogih nevladinih organizacija u Austriji, jer njihovi politički i filozofski stavovi i aktivnosti ne odgovaraju aktuelnim političarima i velikim kompanijama.

Austrijski pokret za zaštitu životinja se odavno smatra jednim od najuspešnijih na svetu. Između 1998. i 2008. pokret je uspeo da značajno reformiše austrijsku legislativu o dobrobiti životinja, postigavši zabranu uzgajanja životinja radi krzna, zabranu korišćenja divljih životinja u cirkusima, zabranu eksperimenata na čovekolikim majmunima, zabranu skučenih uzgajivačkih kaveza na farmama kokošaka i zečeva, kao i nastanak instituta advokata za životinje. Sve parlamentarne političke stranke su se zaklele da uvedu zaštitu životinja u federalni ustav. Ovi uspesi su postignuti pomoću pametnih kampanja, redovno korišćenje demonstracija, medijskog rada itd.

Martin Balluch   Trenutak Kad Su Ga Pustili Iz Zatvora
Martin Balluch - trenutak kad su ga pustili iz zatvora


Ali, nisu svi bili srećni zbog uspeha pokreta. Zakoni za poboljšavanje dobrobiti životinja sudarili su se sa poslovnim interesima “životinjskih” industrija, što je nateralo mnoge političare da ih nerado podrže. Ali članovi kampanja su uspeli da uz pomoć podrške javnosti stvore pritisak na ove političare, što ih je nateralo da vremenom prihvate zakone. Naravno, ovo je dovelo do stalno rastuće tenzije između “životinjskih” kompanija i političara na jednoj strani, a uspešnih članova kampanja na drugoj.

21. maja 2008. u 6 sati ujutro, specijalne jedinice austrijske policije provalile su u privatne kuće i kancelarije. Maskirana policija je razvalila vrata, ispreturala krevete... Prestravljeni ukućani, koji su bili u polusnu, našli su se ispred pušaka sa cevima uperenim u lica. Deset dugogodišnjih aktivista za zaštitu životinja odvedeno je u pritvor. Ministarstvo unutrašnjih poslova se javno hvalilo da su uhvatili veliku kriminalnu bandu, odgovornu za brojne slučajeve nanošenja materijalne štete, paljevine, pretnje bombama, gasne napade. Napade anonimnih počinitelja pripisani su aktivistima nevladinih organizacija.

Organizovana je opsežna akcija praćenja i špijuniranja aktivista. Optužili su ih za aktivnosti koje se svuda smatraju normalnima u radu nevladinih organizacija: kontakt sa sopstvenim i aktivistima iz drugih organizacija i iz inostranstva, pisanje tekstova za medije i za internet, organizovanje i učestvovanje u legalnim akcijama,  itd. Istražitelji se aktivno upliću u privatne živote praćenih i optuženih i čak su angažovali lingvističkog stručnjaka koji analizira svu njihovu prepisku i razgovore, u pokušaju da nađu dokaze o njihovim “kriminalnim aktivnostima”.

Uhapšeni aktivisti nisu znali zbog čega su uhapšeni, šta im se to uopšte pripisuje kao krivično delo. Pristup policijskim i istražnim dosijeima ostao je nepristupačan. Kao rezultat, neki od pritvorenika krenuli su sa štrajkom glađu, tražeći da vide dokaze ili da odmah budu pušteni na slobodu. Tom prilikom, organizovani su protesti kako u samoj Austriji tako i širom sveta. Oštre kritike došle su od strane Amnesty International, Austrijske zelene stranke i pojedinih socijaldemokrata, poznatih osoba, poput nobelovca Elfriede Jelinek, koji je pisao protestno pismo. Demonstracije su održane ispred austrijskih ambasada širom sveta.

*******************************************************************************************

Da biste se više informisali o svemu ovome, posetite sajt “Shame on Austria” (“Sramota Austrije”, http://www.sramotaaustrije.in.rs/index.php)  i pišite protestna pisma (uputstva možete naći ovde: http://www.sramotaaustrije.in.rs/protest.php).

********************************************************************************************

Kada su pojedini delovi dosijea napokon postali dostupni, aktivisti i njihovi advokati su jednoglasno ukazivali da papiri ne sadrže nikakve dokaze o kriminalnom ponašanju, nego popis potpuno normalnih aktivnosti nevladinih organizacija, kao što su organizovanje javnih demonstracija i skupova. Državno tužilaštvo odbilo je da komentariše ove ozbiljne prigovore, pozivajući se na nastavak istraživanja i pretpostavljene nezavisnosti sudske vlasti. Jedan od pritvorenika, Martin Balluch, dvostruki doktor i bivši asistent na Kembridž univerzitetu, nastavio je sa štrajkom glađu i u održao ga zadivljujućih 39 dana.

Aktivisti su bili držani u uslovima koji uopšte nisu odgovarali pretpostavci nevinosti. Bili su zaključani 23 sata na dan u malim zatvorskim ćelijama. Imali su samo sat vremena šetnje po sudskom dvorištu. Tuširanje su imali samo dva puta sedmično, kao i prijem poseta u zatvoru, koje su im bile ograničene na 30 minuta razgovora preko staklenog zida. Pojedini aktivisti su bili prisiljeni da koriste antidepresive...

Sudski procesi protiv optuženih su bivali namešteni, pitanja od strane sudije su bila dvosmislena, zamenjena značenja pitanja i odgovora. Vršene su i druge vrste pritisaka: zabranjeno je snimanje sudskih procesa, a u sudovima je sedelo i po 40 pripadnika policije, čime su zainteresovani građani onemogućeni da prate suđenje jer u sudnici nije bilo više mesta.

Dana 2. septembra 2008, par nedelja pre vanrednih parlamentarnih izbora, viši državni tužilac je iznenada naredio puštanje aktivista iz pritvora. Time je javna i medijska pažnja skrenuta sa slučaja. Ali to nije bio kraj - naprotiv. Puštanje na slobodu bilo je opravdano potrebom "proporcionalnog trajanja pritvora očekivanoj kazni“ - optužba i zatvor nisu ni dovedeni u pitanje. U oktobru 2008, vrhovni sud je doneo presudu rekavši da je sve bilo u najboljem redu.

Životi aktivista su bili ozbiljno poremećeni. Depresija, anksioznost, napadi panike i nesanice bile su uobičajene pojave. Većina ih je moralo proći kroz psihoterapiju. Od 13 aktivista kojima je suđeno, osam je izgubilo svoja radna mesta jer su nedeljama tri dana nedeljno morali po ceo dan presedeti na sudskim pretresima. Moraju da plate po 200.000 evra za advokata svaki od njih, za svakog od petoro optuženih. Kazne su 30.000 evra po osobi, plus 40.000 evra za razbijene prozore na firmama koje su polomili nepoznati počinioci, itd.

Pokret je bio praktično paralizovan. Neki od aktivista su u potpunosti odustali od rada, dok oni koji su nastavili s radom nisu mogli da rade normalno, jer je policija odbila da vrati kompjutere, datodeke, foto i video materijale, baze podataka i druge stvari koji su bile zaplenjene u akciji u maju 2008. Takođe, policija je i dalje odbijala da aktivistima pruži potpuni pristup dokumentima istrage, stvarajući trajnu nesigurnost o tome šta se još skriva od njih. Čak i kad je sud konačno presudio da je to neprihvatljivo, policija je jednostavno ignorisala tu presudu.

U februaru 2010, Državno tužilaštvo je najavilo da će protiv 13 aktivista, uključujući i deset koji su prethodno bili u pritvoru, biti podignute optužnice i da će im se suditi zbog njihovog navodnog članstva u kriminalnoj organizaciji. Četvoro od optuženih aktivista je odlučilo da svoje optužnice u potpunosti objavi na internetu. Konačno, bilo je moguće objektivno proceniti da li su ekstremne mere preduzete protiv aktivista ičim mogle biti opravdane.
Četvoro aktivista koji su izašli u javnost sa svojim optužbama (uključujuči Martina Balluch-a and Christiana Moser-a, koji su 3 meseca držani u pritvoru) optuženi su po članu 278a Austrijskog krivičnog zakona. Rečeno je da su članovi kriminalne organizacije koja je navodno odgovorna za zločine, kao što su pretnje ili oštećenje imovine, počinjene od strane nepoznatih izvršilaca protiv kompanija ili pojedinaca.

Na osnovu tih "dokaza", tužilaštvo tvrdi da se legalne kampanje četvoro aktivista i kaznena dela izvršena od nepoznatih ljudi moraju smatrati kao delovi jedne kampanje koju vodi kriminalna organizacija, što znači da je čak i legalna kampanja ustvari ilegalna, jer podržava ovu navodnu zločinačku organizaciju.

Tako su uobičajene aktivnosti nevladinih organizacija, kao što je organizovanje demonstracija, konferencija i radionica, deljenje letaka i diskusije o strategijama kampanje, navedene kao dokaz protiv aktivista, bez pokušaja dokaza da je bilo koje kazneno delo planirano ili izvršeno kao deo ovih aktivnosti. Ovo je očigledno potpuna negacija vladavine prava.


Aktivistima sada preti do 5 godina zatvora. Sa 115 svedoka pozvanih od strane tužilaštva očekuje se da će suđenje trajati šest meseci. To ne znači samo remećenje privatnog života optuženih već i troškove odbrane u iznosu od najmanje 35.000 € po osobi. Austrijski zakon ne daje aktivistima nikakva prava na nadoknadu sudskih troškova, čak i ako se na kraju proglase nevinima.

Objavljivanje optužnica nad četvoro aktivista potvrdilo je najgore strahove. I pored opsežne prismotre, austrijska policija očito nije mogla da nađe bilo šta osim nekoliko iskaza mišljenja, pokazujući da aktivisti verovatno imaju neke simpatije prema uništavanju imovine preuzeća koje smatraju neetičkim. Uprkos tome, dugotrajna istraživanja policije nisu dokazala da su oni izvršili ijedan od tih napada.

Ali, austrijska država nema skrupula. Da bi prevladali potpuni nedostatak dokaza, tužilaštvo je iskoristilo nejasne formulacije Odeljka 278a i de facto usvojen Orwellian koncept umišljaja. "Kriminalno razmišljanje" aktivista je upotrebljeno kao dokaz njihove navodne veze sa kriminalnom organizacijom, a ova navodna veza kao dozak da je njihova legalne aktivnosti u cilju zaštite životinja u stvari kriminalne. Rugajući se austrijskom ustavu, čak su i organizovanje demonstracija eksplicitno predstavljene kao krivično delo.

Pošto je aktiviste već isrpela finansijski i psihički, austrijska država sada želi da ih vrati u zatvor, do 5 godina.

Po objavljivanju optužnice, četvoro aktivista je nesumnjivo dokazalo da su progonjeni zbog njihovog mišljenja i aktivnosti. To je samo po sebi skandal ljudskih prava i pokušaj da se suzbije ceo društveni pokret, koji je postao previše nezgodan.
 
Molimo vas da energično protestvujete protiv ovog teškog kršenja ljudskih prava u Austriji! Pozivamo pojedince i udruženja da se pridruže ovoj akciji koja je u toku širom Evrope.

*******************************************************************************************

Da biste se više informisali o svemu ovome, posetite sajt “Shame on Austria” (“Sramota Austrije”, http://www.sramotaaustrije.in.rs/index.php)  i pišite protestna pisma (uputstva možete naći ovde: http://www.sramotaaustrije.in.rs/protest.php).

********************************************************************************************


Martin Balluch Na Protestu Protiv Krzna U Ljubljani
Martin Balluch na protestu protiv krzna u Ljubljani

Svi tekstovi u rubrici

Foto Galerije

Časopis Udruženja

szz casopis6 7 thumb

szz casopis4 5 thumb

szz casopis2 3 thumb

szz casopis01 thumb

SZZ @ Facebook